WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

Za sprawą grupy radnych z klubów Dobra i Uczciwości i Społecznego Kołobrzegu Jacka Woźniaka, na najkrótszej sesji samorządowcy ponownie pochylą się nad sprzedażą działek dla ośrodka Caritas. Projekt uchwały przedstawiony przez radnych zakłada 99 procentową zniżkę dla organizacji. O przychylność pozostałych samorządowców w obecnej sytuacji prosił, na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej, ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

 

Podczas spotkania komisji, ksiądz Roda opowiadał o działalności ośrodka charytatywnego przy ul. Aniołów Stróżów, która interesuje nie tylko pomocy dla niemowląt i młodzieży z świecie i zza wschodniej granicy. Jak mówił dyrektor, ośrodek bierze udział też w mało projektach charytatywnych skierowanych do osób najbardziej wymagających. – Służy on wartości charytatywno-opiekuńczą – prowadził do radnych, oświadczając, że zakupienie rzeczonych działek jest zdatne do wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych przy budynku (m.in. melioracji dop.red.). – Cierpiąc na pytanie, czy chcemy sprzedać działki po ich wykorzystaniu czy zakupieniu, odpowiadam; nie posiadamy takiej decyzji, ani tytułu, bo zaprzeczylibyśmy swojej misyjności(…). Ten środek jest narzędziem dla nas, byśmy mogli prowadzić działania dla niemowląt, osób potrzebujących czy wykluczonych – tłumaczył ksiądz.

Organizację wspierał Jacek Woźniak, który wskazywał, że żadna z działek, które Caritas chce zakupić po dobrej cenie, nie stanowi samodzielnego terenu, a jedynie dojazd do rzeczonego ośrodka. Wyjaśniał również, że zapisy zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość wykorzystania tych regionów do końców komercyjnych czy biznesowych. – Są tam dopuszczone jedynie usługi sakralne i sztuki – podkreślał Woźniak.

Radni Nowego Kołobrzegu zajmowali dużo wątpliwości. Padły dbania o komercyjną działalność ośrodka, uiszczanie przez niego opłaty uzdrowiskowej, a jeszcze podziały na przyszłość. – Zdarzają się przypadki, że organizacje kościelne otrzymują bonifikatę, a następnie sprzedają działki komercyjnie – mówiła Agnieszka Trafas, przewodnicząca rady.
Danie na aktualny punkt wyraziła również Ewa Pełechata wiceprezydent do wykonaj gospodarczych. – Jako magistrat nie mamy nic przeciwko sprzedaży tych działek, ale bez bonifikaty – powiedziała urzędniczka.
Ostatecznie, większością głosów przegłosowano do wniosku uchwały poprawkę, która daje na aukcję działek dla Caritasu, ale bez bonifikaty. Zgłosiła ją radna Trafas.

Ksiądz Roda zapowiedział, że zajdzie w obecnej sytuacji podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

0 0 votes
Daj ocenę
Share this

Podobne

Popularne

0
Would love your thoughts, please comment.x