W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez ostatnie, że obywatel Polski posiada obowiązek wjeżdżać bez kontroli granicznych do całych państw strefy Schengen. Znaczy to, że posiadając własny dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, a co ważniejsze – tworzyć na gruncie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Bobolice

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, ponieważ w porządku administracyjnym, wystąpić można o uznanie za obywatela polskiego. Istnieje niemało możliwości, jak można użyć taką procedurę, opowiada o niej dokładnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Bobolice

1. O uznanie obywatelstwa może spotkać cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce minimum rok na podstawie prawa na pobyt stały otrzymany w układzie z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka są kobiety z naszymi korzeniami, które występują na obszarze byłego Związku Radzieckiego, często na Ukrainie, Białorusi albo na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na miejscu Polski, natomiast jego pobyt opiera się na zezwoleniu na osiedlenie się, daniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czy na zasadzie prawa stałego pobytu, też może wystąpić o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie mieć doskonałe i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do mieszkania/domu. Z obecnego stylu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy stanowią co nieco od 3 lat w ruchu małżeńskim z Polakiem/Polką lub nie mają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Bobolice

3. O uznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze statusem uchodźcy, którzy istnieją w Polsce minimum 2 lata a posiadają dopuszczenie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może zostać także uznane dziecko, którego rodzic jest człowiekiem Polski lub siedzi na miejscu RP na podstawie prawa na osiedlenie się czy korzysta obowiązek stałego pobytu, a inny rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na znaczenie dziecka za obywatela naszego kraju. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jakiemuś z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie a była się o uznanie za obywatela polskiego własnego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie pozostaje w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat a stanowi pozwolenie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz stanowi trwałe i zawodowe źródło dochodu oraz tytuł prawy do klubu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Bobolice

Uznanie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem wykonywa się do wojewody, który jest dodatkowo pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli projekt jest dość uzasadniony i zapewniony dokumentami – z uznaniem za obywatela polskiego nie stanowi problemu. Wojewoda może skończyć wniosek właśnie to, gdy uzna, zgodnie z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może wynosić niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania oraz porządku publicznego. Co ważne, jako iż istnieje obecne procedura administracyjna, proszącym o uznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do innej instancji, którą jest MSWiA. Ostateczną podróż do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, liczba taż istnieje kierowana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wnioskując do Prezydenta RP o jego przyjęcie. I to nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i spokojna, ale też dlatego, iż nie ma racji prawnych, które wymagają prezydentowi wydanie zgody na znaczenie obywatelstwa w poszczególnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego przyznania – może trwać nawet rok. Z dodatkowej jednakże cechy ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest łatwiejsza dla tych, którzy nie opierają się odpowiednio długim legalnym pobytem w rodzimym regionie, a z różnych przyczyn chcą być się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Bobolice

Kto może wystąpić o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można układać w terenu (do wojewody w polu zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W obecnym przypadku trzeba zrobić się na duże koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do ostatniego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie mają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te wymagają wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w przypadku mniejszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Bobolice

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba zrobić
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi przygotować szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą obecne m. in pozwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające zawodowe i doskonałe dochody, zaświadczenie o uprawnieniu do klubu (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (gdy taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we rezultatu muszą uzasadnić, dlaczego chcą uzyskać polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które powinien złożyć we wniosku należy i przedstawić zaświadczenie o znajomości języka polskiego na pokładzie B1 – dotyczy to więcej cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać dany przez Państwową Komisję do rzeczy Poświadczania Nauki Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, iż to pewien z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Bobolice

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Share this

Podobne

Popularne

0
Would love your thoughts, please comment.x